Skip to main content

Lokal na Datos mula sa 2022 CBMS, Magagamit na!

Release Date:
Reference number: 2024-17
Usec. Claire Dennis S. Mapa, PhD, kasama si Hon. Mayor Raymund Tongson ng Lungsod ng Himamaylan

Naging posible ang pagkakaroon ng napapanahon at wastong pangsambahayan at pambarangay na datos sa 319  na siyudad at munisipalidad sa buong Pilipinas. Sa pangunguna ng Philippine Statistics Authority (PSA), katuwang ang mga lokal na pamahalaan, naging matagumpay ang pagsasagawa ng 2022 Community-Based Monitoring System (CBMS). Malaki ang pakinabang ng datos mula sa CBMS upang makalikha ng mga polisiya at programa na tumutugon sa pagpapaunlad ng pamumuhay ng bawat Pilipino – lalo na ang mga bulnerableng sektor ng lipunan. 


Makaraan ang masusing proseso at mga hakbangin ng implementasyon na nagsimula noong Agosto 2022, ang datos ng CBMS ay ginagamit na ng mga lokal na pamahalaan upang mas makita at maunawaan ang kalagayan at katangian ng mga residente nito, maging ang lokasyon kung saan maaaring makatanggap ng mga pangunahing serbisyong publiko at mga imprastraktura na itinalaga ng pamahalaan. Batay sa mga datos, pinapaigting ang kakayahan ng mga lokal na pamahalan upang umaksyon at matiyak ang pangkalahatang kaunlaran ng bawat mamamayan.  

Isang CBMS Map Processor habang inilalatag sa QGIS application ang nakuhang geopoints sa isang komunidad.

Inaasahan na sa mga susunod na linggo, madadagdagan ang bilang ng mga pamahalaang lokal na magkakaroon ng datos mula sa CBMS. Gaya ng nabanggit, tinitiyak ang kalidad ng bawat impormasyong nakalap upang mas maging kapakipakinabang at makabuluhan ang paggamit nito. Ito ay magbibigay daan upang mabago ang naratiba ng bawat siyudad at munisipalidad tungo sa mas progresibong komunidad.

Panayam ng PSA sa City Administrator ng Bayugan City, Agusan del Sur

Nilalayon ng PSA na sa taong ito, mas malawak pa ang maging saklaw ng ahensya at mapangyari na gawing institusyonal ang CBMS sa mga lugar na hindi pa kabilang dito. Sa pagiging kaisa ng mga pamahalaang lokal at mga mamamayan sa inisyatibang ito, ang lente ng oportunidad sa pagsulong at pagkamit ng panlipunang kaunlaran ay mas nagiging ganap.

 

- Community-Based Statistics Service, Censuses and Technical Coordination Office

 

See more at the Community-Based Monitoring System (CBMS) landing page

Attachment Size
PDF Press Release 638.24 KB