Skip to main content

National Statistics Month in Retrospect

YearThemeHost Agency: Opening CeremonyHost Agency: Closing Ceremony
2021“NSM@32: Revving up for Economic and Social Recovery Through Evidence-Based Policies”Department of Labor and EmploymentBangko Sentral ng Pilipinas
2020“Bridging Digital Gaps: Making Information Available to All”Department of Information and Communications TechnologyPhilippine Statistics Authority
2019“Data Innovation: Key to a Better Nation”Philippine Statistics AuthorityBangko Sentral ng Pilipinas
2018“Exploring Philippine Wonders in Numbers: Statistics Towards Sustainable Tourism Development"  
("Pagtuklas sa Ganda ng Pilipinas sa Pamamagitan ng mga Numero: Estadistika para sa Likas-Kaya ng Pag-unlad ng Turismo")
Department of TourismBangko Sentral ng Pilipinas
2017“Facts and Figures for the Future: Statistics for Evidence-Based Decisions Towards AmBisyon Natin 2040"National Economic and Development AuthorityBangko Sentral ng Pilipinas
2016"Sustainable Development: Making Statistics Count"Philippine Statistics AuthorityBangko Sentral ng Pilipinas
2015"Pagyamanin at Gamitin ang Estadistika, Kalusugan para sa Lahat ay Abot-Kamay Na"Department of HealthBangko Sentral ng Pilipinas
2014"NSM at 25 and Beyond: Solid and Responsive Philippine Statistical System in Support of Globalization and Regional Economic Integration“ (Ang NSM sa Ika-25 Taon at Higit: Matatag na Nakatutugong Sistemang Pang-estadistika ng Pilipinas bilang Pagtaguyod sa Globalisasyon at Integrasiong Pang-ekonomiya ng Rehiyon)Philippine Statistics AuthorityBangko Sentral ng Pilipinas
2013"Statistics that Matter to Every Filipino“ (Estadistika na may Halaga Sa Bawat Filipino)National Statistical Coordination Board 1Bangko Sentral ng Pilipinas
2012"Monitoring Progress on Decent Work Through Statistics: Pathway to Inclusive Growth“ (Pagsubaybay sa Pagsulong ng Marangal na Hanap-buhay sa Pamamagitan ng Estadistika: Landas Tungosa Pag-unlad ng Lahat)Department of Labor and EmploymentBangko Sentral ng Pilipinas
2011"Quality Social Protection Statistics for Focused Targeting: Improving Outcomes, Changing Lives“ (Kalidad ng Estadistika sa Pangangalagang Panlipunan: Pagpapahusay ng Gawa, Pagpapaunlad ng Buhay)Department of Social Welfare and DevelopmentBangko Sentral ng Pilipinas
2010"Towards a Philippine Statistical System Responsive to Emerging National and Global Challenges"National Statistical Coordination Board 1Bangko Sentral ng Pilipinas
2009"Enhancing Security Sector Statistics for Good Governance, Peace and Sustainable Development“ (Pagpapahusay ng Estadistika sa Sektor ng Panseguridad para sa Mabuting Pamamahala, Kapayapaan at Maipagpatuloy na Pagpapaunlad)Department of National DefenseBangko Sentral ng Pilipinas
2008"Demand-Driven Statistics: Key to Micro, Small and Medium Enterprise (SME) Development“ (Estadistika: Tungo sa Kaunlaran ng Micro, Small at Medium Enterprise (SME))Department of Trade and IndustryBangko Sentral ng Pilipinas
2007"Statistics and Action: A road to a Better LIfe Through the MDGs“ (Estadistika at Karampatang Pagkilos: Daan Tungo sa Higit Na Magandang Buhay sa Pamamagitan ng Mga Layuning Pang-kaunlaran)National Statistical Coordination Board 1Bangko Sentral ng Pilipinas