PhilSys

Paalala sa Publiko

Ang Philippine Statistics Authority (PSA), bilang pangunahing Ahensya na magpapatupad ng mga probisyon ng Republic Act No. 11055 o Philippine Identification System Act (PhilSys Act), ay hindi pa nagsisimula ng pagrehistro ng mga aplikante para sa PhilID.

Notice to the Public

The Philippine Statistics Authority, as the primary implementing agency to carry out the provisions of Republic Act No. 11055 or the Philippine Identification System Act (PhilSys Act), has not yet started the registration of applicants for the PhilID.

Pages

Subscribe to RSS - PhilSys