National Statistics Month in Retrospect

Year Theme Host Agency: Opening Ceremony Host Agency: Closing Ceremony
2018 "EXPLORING PHILIPPINE WONDERS IN NUMBERS: Statistics Towards Sustainable Tourism Development"
("Pagtuklas sa Ganda ng Pilipinas sa Pamamagitan ng mga Numero: Estadistika para sa Likas-Kayang Pag-unlad ng Turismo")
Department of Tourism Bangko Sentral ng Pilipinas
2017 "FACTS AND FIGURES FOR THE FUTURE: Statistics for Evidence-Based Decisions Towards AmBisyon Natin 2040" National Economic and Development Authority Bangko Sentral ng Pilipinas
2016 "Sustainable Development: Making Statistics Count" Philippine Statistics Authority Bangko Sentral ng Pilipinas
2015 "Pagyamanin at Gamitin ang Estadistika, Kalusugan para sa Lahat ay Abot-Kamay Na" Department of Health Bangko Sentral ng Pilipinas
2014 "NSM at 25 and Beyond: Solid and Responsive Philippine Statistical System in Support of Globalization and Regional Economic Integration" (Ang NSM sa Ika-25 Taon at Higit: Matatag na Nakatutugong Sistemang Pang-estadistika ng Pilipinas bilang Pagtaguyod sa Globalisasyon at Integrasiong Pang-ekonomiya ng Rehiyon) Philippine Statistics Authority Bangko Sentral ng Pilipinas
2013 "Statistics that Matter to Every Filipino" (Estadistika na may Halaga Sa Bawat Filipino) National Statistical Coordination Board Bangko Sentral ng Pilipinas
2012 "Monitoring Progress on Decent Work Through Statistics: Pathway to Inclusive Growth" (Pagsubaybay sa Pagsulong ng Marangal na Hanap-buhay sa Pamamagitan ng Estadistika: Landas Tungo sa Pag-unlad ng Lahat) Department of Labor and Employment Bangko Sentral ng Pilipinas
2011 "Quality Social Protection Statistics for Focused Targeting: Improving Outcomes, Changing Lives" (Kalidad ng Estadistika sa Pangangalagang Panlipunan: Pagpapaphusay ng Gawa, Pagpapaunlad ng Buhay) Department of Social Welfare and Development Bangko Sentral ng Pilipinas
2010 "Towards a Philippine Statistical System Responsive to Emerging National and Global Challenges" National Statistical Coordination Board Bangko Sentral ng Pilipinas
2009 "Enhancing Security Sector Statistics for Good Governance, Peace and Sustainable Development" (Pagpapahusay ng Estadistika sa Sektor ng Panseguridad para sa Mabuting Pamamahala, Kapayapaan at Maipagpatuloy na Pagpapaunlad) Department of National Defense Bangko Sentral ng Pilipinas
2008 "Demand-Driven Statistics: Key to Micro, Small and Medium Enterprise (SME) Development" [Estadistika: Tungo sa Kaunlaran ng Micro, Small at Medium Enterprise (SME)] Department of Trade and Industry Bangko Sentral ng Pilipinas
2007 "Statistics and Action: A road to a Better LIfe Through the MDGs" (Estadistika at Karampatang Pagkilos: Daan Tungo sa Higit Na Magandang Buhay sa Pamamagitan ng Mga Layuning Pang-kaunlaran) National Statistical Coordination Board Bangko Sentral ng Pilipinas
2006 "Empowering Consumers Through Responsive Energy Statistics" (Pagbibigay-Kapangyarihan sa mga Konsumer sa Tulong ng Makabuluhang Estadistikang Pang-Enerhiya) Department of Energy Bangko Sentral ng Pilipinas
2005 "Modernizing Agriculture and Fishery Through Quality Statistics" (Makabuluhang Estadistika-Gabay sa Pagpapalawak ng Makabagong Agrikultura at Pangingisda) Department of Agriculture thru Bereau of Agriculture Statistics Bangko Sentral ng Pilipinas
2004 "Rising Beyond Global Challenges Through Quality Philippine Statistics" (Pananagumpay sa mga Pandaigdigang Hamon sa Pamamagitan ng Mahusay na Estadistika ng Pilipinas) National Economic and Development Authority Bangko Sentral ng Pilipinas
2003 "Sustaining Tourism's Competitive Edge Through Statistics" Department of Tourism Bangko Sentral ng Pilipinas
2002 "Responsive Statistics for Good Governance" (Estadistikong Tumutugon sa Mahusay na Pamamahala) National Statistics Office Bangko Sentral ng Pilipinas
2001 "The Role of Statistics in a Knowledge-Based Economy" National Statistical Coordination Board Bangko Sentral ng Pilipinas
2000 Empowering Filipino Women through Gender Statistics National Commission on the Role of Filipino Women National Commisssion on the Role of Filipino Women
1999 "Statistical Research, Training and Education: Charting the Course for the New Millenium" (Pananaliksik, Pagsasanay at Edukasyon sa Estadistika: Kapayapaan sa Pagsulong sa Bagong Milenyo) Statistical Research and Training Center Philippine Statistical Association
1998 "Statistics in the 100th year of Independence: Towards a Meaningful Governance, Health and Peace in the Community" (Estadistika sa ika-100 Taon ng Kasarinlan: Tungo sa Higit na Makabuluhang Pamamahala, Kalusugan at Kapayapaan ng Pamayanan) Department of Health; Department of Interior and Local Government Philippine Statistical Association; Department of Health
1997 "Accurate Statistics in the Advancement of Science and Technology - Foundation of a Strong Nation" (Wastong Estadistika sa Pagsulong ng Siyensiya at Teknolohiya - Haligi ng Matatag na Bansa) Department of Science and Technology Philippine Statistical Association
1996 "Statistics Towards Excellence in Education" (Estadistikang Makabuluhan Tungo sa Edukasyong Mahusay) Department of Education, Culture and Sports; Commission on Higher Education; Technical Education and Skills Development Authority Philippine Statistical Association
1995 "Statistics Towards Sustainable Development: Focus on Evenronment" (Estadistika Tungo sa Tuloy-tuloy na Pag-unlad at di Mapangwasak sa Kapaligiran) Department of Environment and Natural Resources Philippine Statistical Association
1994 "Reaching Out Through Statistics" (Pagpapalawak sa Pamamagitan ng Estadistika) Bangko Sentral ng Pilipinas Bureau of Agricultural Statistics
1993 "Philippines 2000: Governmetn-Private Sector Partnership in Statistics" (Pilipinas 2000: Tambalan ng Pamahalaan at Pribadong Sektor sa Estadistika) National Statistics Office Philippine Chamber of Commerce and Industry; National Statistical Coordination Board
1992 "Statistics in Support of People Empowerment" (Estadistika Tungo sa Pagbibigay ng Kapangyarihan sa Taong-Bayan) Bureau of Labor and Employment Statistics No Closing Ceremony
1991 "Statistics in Support of Decentralization" (Estadistika Bilang Suporta sa Disentralisasyon) National Statistical Coordination Board No Closing Ceremony
1990 (No Theme yet) National Statistical Coordination Board No Closing Ceremony

 

NSM Jingle Lyric Video

National Statistics Month Jingle Lyric Video

Previous Events

Hosts of the 30th National Statistics Month
Opening Ceremony:
Philippine Statistics Authority
Date: 01 October 2019

Venue: Ballroom, Crowne Plaza Manila Galleria

Closing Ceremony:
Bangko Sentral ng Pilipinas
Date: 29 October 2019

Venue: BSP Assembly Hall, BSP Three Storey Bldg., Malate, Manila

Important Dates

Deadline of Submission of Entries for the 29th NSM Awards 16 September 2019
Deadline of Submission of Calendar of Activities 30 August 2019
30th NSM Opening Ceremony (9th NSM Media Awards) 01 October 2019
30th NSM Closing Ceremony (NSM Awards) 29 October 2019

 

Connect with us!

Twitter
Facebook